Türkçe      English
About Us
Committees
KURULLAR

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği bünyesinde, son bir yıl içinde, yönetimi paylaşmak, ortak akıldan daha fazla yararlanmak ve dernek üyelerinin dernek etkinliklerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak amaçları ile "kurullar" kurulmuştur. Bu kurulların üyelerinin bu güne kadar derneğin çeşitli etkinliklerinde başarı ile görevlerini yerine getirdiklerini memnuniyet ile gözlemekteyiz.

Her ne kadar başlangıçta kurul sorumlularına ve üyelerine kurullarla ilgili görüşlerimizi aktarmış isek de, bunların yazılı olarak dernek arşivlerinde de yer alması uygun bulunmuştur. Bu çerçevede bu kurulların kurulma amaçları ve çalışma şekilleri ile ilgili aşağıdaki noktalar belirlenmiştir.

Kurulların kuruluş amaçları:

  1. Yönetimin paylaşımı,
  2. Ortak akıldan daha fazla yararlanmak,
  3. Üyelerin dernek etkinliklerinde daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak.

Kurulların çalışma ilkeleri:

  1. Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların önlenmesi ile ilgili güncel uygulamaları izlemek,
  2. Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların önlenmesi ile ilgili bilimsel gelişmeleri yakından izlemek,
  3. Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlardaki yeni bilimsel gelişmeleri üyelerimize ve ilgili diğer sağlık çalışanlarına aktarma amacı ile eğitim programları planlamak ve yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
  4. Sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların önlenmesi ile ilgili uygulamaların iyileştirilmesi için yapılması gerekenleri yönetim kuruluna teklif etmek,
  5. Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası benzer kurumlarla ilişkilerin kurulmasını sağlamak ve ortak programlar düzenlenmesi için yönetim kuruluna teklifte bulunmak,
  6. Kamu kurumları ile sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların önlenmesi konusunda işbirliği ortamı hazırlamak.

Kurul sorumluları, birisi yıllık toplantılarda olmak üzere, kurulun yılda en az 2 kez toplanmasını sağlamak; kurul üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak; kurul önerilerinin yönetim kuruluna iletilmesi ve sonuçlarının takibi ile yükümlüdürler.


Mikrobiyoloji Kurulu

Dr. Gökhan AYGÜN (sorumlu),
Dr. Barış OTLU,
Dr. Özlem AZAP,

Hemşirelik Kurulu

Hem. Burcu ÇINAR (sorumlu),
Hem. Nilgün DOĞAN,
Hem. Filiz NACIR,
Hem. Fatma ŞANAL,

Eğitim Kurulu

Dr. Serhat ÜNAL (sorumlu),
Dr. Hande ARSLAN,
Dr. Yaşar BAYINDIR,
Dr. Behice KURTARAN,
Hem. Kezban HAMDEMİR,
Hem. Fadime CALLAK OKU,

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Kurulu

Dr. Mehmet Ali ÖZİNEL (sorumlu),
Dr. Banu SANCAK,
Dr. Cüneyt ÖZAKIN,

Etik Kurulu

Dr. Mehmet BAKIR (sorumlu),
Dr. Mehmet DOĞANAY,
Dr. Selma KARABEY,
Dr. Erdal AKALIN,

Kamu Kurumları Kurulu

Dr. Nurcan BAYKAM (sorumlu),
Dr. Dilara İNAN,
Dr. Arzu YETKİN,
Dr. Gülay KILIÇ,

Dernekler ve Uluslararası İlişkiler Kurulu

Dr. Halis AKALIN (sorumlu),
Dr. Serhat ÜNAL,
Dr. Bilgin ARDA,

İletişim ve WEB sitesi Kurulu

Dr. Serhat ÜNAL (sorumlu),
Dr. Gül Ruhsar YILMAZ (Bilimsel Web),
Dr. Aslıhan CANDEVİR ULU(Hiderim),
Hem. Özlem DAL (admin),
Hem. Hatice KAYMAKÇI (admin)
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by