Türkçe      English
Skip Navigation Links.
Collapse About UsAbout Us
History
Mission and Vision
Administrative Board
Committees
Collapse RegulationsRegulations
Policies
Charter
HİDERİM Koordinatör ve Admin Görev Tanımı
T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu
FAQ
Collapse Recent AnnouncementsRecent Announcements
Recent Announcements
Collapse ActivitiesActivities
Collapse Education ProgramsEducation Programs
HİEP 2017
HİEP 2015
HİEP 2013
HİEP 2011
HİEP 2009
HİEP 2007
HİEP 2005
HİEP 2003
HİEP 2001
Collapse CongressessCongressess
HİKON 2014
HİKON 2012
HİKON 2010
HİKON 2008
HİKON 2016
HİKON 2006
HİKON 2004
HİKON 2002
Collapse TrainingsTrainings
Collapse Enfeksiyon EğitimleriEnfeksiyon Eğitimleri
13. Enfeksiyon Eğitimi
12. Enfeksiyon Eğitimi
11. Enfeksiyon Eğitimi
10. Enfeksiyon Eğitimi
9. Infection Training
8. Infection Training
7. Infection Training
6. Infection Training
5. Infection Training
4. Infection Training
3. Infection Training
2. Infection Training
1. Infection Training
Collapse Hekim Enfeksiyon EğitimleriHekim Enfeksiyon Eğitimleri
1. Hekim Enfeksiyon Eğitimi
Collapse Cerrahi Alan EğitimleriCerrahi Alan Eğitimleri
2. Cerrahi Alan Eğitimi
1. Cerrahi Alan Eğitimi
Collapse Yoğun Bakım KurslarıYoğun Bakım Kursları
12. Yoğun Bakım Kursu
11. Yoğun Bakım Kursu
10. Yoğun Bakım Kursu
9. Yoğun Bakım Kursu
8. Yoğun Bakım Kursu
7. Yoğun Bakım Kursu
6. Yoğun Bakım Kursu
5. Yoğun Bakım Kursu
4. Yoğun Bakım Kursu
3. Yoğun Bakım Kursu
2. Yoğun Bakım Kursu
1. Yoğun Bakım Kursu
Collapse Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim SeminerleriRisk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Seminerleri
5. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
4. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
3. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
2. Hastane İnfeksiyonlarında Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitimi
1. Hastane İnfeksiyonlarında Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitimi
Collapse Yenidoğan İnfeksiyonları EğitimleriYenidoğan İnfeksiyonları Eğitimleri
2. Yenidoğan Ünitelerinde İnfeksiyonların Önlenmesi İle İlgili Uygulamalar Eğitimi
1. Yenidogan Ünitelerinde Infeksiyonlarinin Önlenmesi Ile Ilgili Uygulamalar Egitimi
Collapse Regional SeminarsRegional Seminars
21 Kasim 2014 Kayseri
21 Ekim 2014 Çorum
30 Nisan 2011 İstanbul
29 May, 2010 Malatya
15 April, 2010 Kayseri
13 March, 2010 Trabzon
13 Fabruary, 2010 Bursa
05 November, 2009 Zonguldak
12 Fabruary, 2009 Gaziantep
25 December, 2008 Denizli
Ellerimizde Sağlık Programı
Collapse PublicationsPublications
Journal
Guidelines
Books
Collapse HiderimHiderim
Hiderim Nedir?
Sosyal Ağ
Canlı Konferanslar
Çalışma Grubu Toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Uzmanıyla Tartışma
Anlık Mesajlaşma
Hastane İnfeksiyonları Dergisi Arşivi
Oyun ve Eğlence
Tip Sözlük
Anketler
Online TV
Sunu Merkezi
E-Puan
Basında Hiderim
Collapse LinksLinks
Genel
Uluslararası Yayınlar
Ulusal Yayınlar
Important Links
Collapse MembershipMembership
HIDER Membership
Search For Membership
Hiderim Membership
Contact

Mission and Vision

Misyonumuz:

 • Sağlık kurumlarının, etkili infeksiyon kontrol önlemlerini eksiksiz uygulayarak, tüm hastalar ve sağlık çalışanları için daha güvenli bir yer olmasını sağlamaktır.
 • Geleceğin sağlık hizmetlerinde en önemli iki konu hastalıkları önlemek ve sağlık harcamalarını azaltmak olacaktır. HİDER bu misyonu ile hastalıkları önleme ve sağlık harcamaları azaltma hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Başarı İçin Gerekenler Şu Şekilde Özetlenmiştir:

 • Hem eldeki kanıtların, hem de bunların uygulanması ile alınan sonuçların (klinik, ekonomik ve hasta memnuniyeti bazlı) integre edilmesi gerekmektedir.
 • Tüm sağlık kurumlarının ve çalışanlarının, hesap verebilirliliği, hasta ve sağlık çalışanı güvenliğini ana değerleri olarak kabul etmiş olmaları gerekmektedir.
 • Veri toplama ve risk değerlendirmede özellikle digital teknoloji uygulamalarının çok önemli olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle yeni inovatif teknolojik uygulamaların arttırılması gerekmektedir.
 • Ulusal ve uluslararası işbirliktelikleri önemlidir ve sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir.

Stratejiler 2015-2020:

 • Etkili infeksiyon önleme ve kontrol uygulamalarının, hasta güvenliği ve kalite iyileştirme programlarının en önemli konusu olduğu farkındalığının arttırılması,
 • İnfeksiyon önleme ve kontrolü ile ilgili araştırma ortamının sağlanması ve iyileştirilmesi,
 • Sağlık hizmetine bağlı infeksiyonlarla ilgili verilerin, karşılaştırılabilir olması, belirli bir standard ve kalitede toplanması için yapılan ve yapılacak çalışmalara destek verilmesi,
 • Eğitim çalışmaları ile kanıta ve araştırmalara dayalı bilgilerin infeksiyon kontrol profesyonelleri ve tüm sağlık çalışanları, hasta, hasta yakını ve toplum ile paylaşılmasına devam edilmesi,
 • Ulusal ve uluslararası işbirlikteliklerinin eğitim, araştırma ve bilgi paylaşımında sürekliliğinin sağlanması.TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ'NİN KURULUŞ MİSYONU

 • Tıp ve hemşirelik öğrencilerini hastane enfeksiyonları konusunda bilgilendirmek ve bu konuda yeterli bilgi ve eğitime sahip mezunlar yetiştirmek
 • Konunun uzmanlarının güncel verilerle donatılmasına yardımcı olmak
 • İlgili kişilerin bir araya gelmesiyle daha geniş çaplı ve verimli çalışmaların yapılmasını sağlaması
 • Hastane enfeksiyonları insidansını azaltarak toplum sağlığına ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak
TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI VE KONTROLÜ DERNEĞİ'NİN KURULUŞ VİZYONU

 • Sağlık çalışanları ve topluma verdiği hizmetler nedeniyle üyesi olmaktan övünç duyulan ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir dernek yapmaktır.Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by