Türkçe      English
Skip Navigation Links.
Collapse About UsAbout Us
History
Mission and Vision
Administrative Board
Committees
Collapse RegulationsRegulations
Policies
Charter
HİDERİM Koordinatör ve Admin Görev Tanımı
T.C. Sayıştay Başkanlığı Raporu
FAQ
Collapse Recent AnnouncementsRecent Announcements
Recent Announcements
Collapse ActivitiesActivities
Collapse Education ProgramsEducation Programs
HİEP 2017
HİEP 2015
HİEP 2013
HİEP 2011
HİEP 2009
HİEP 2007
HİEP 2005
HİEP 2003
HİEP 2001
Collapse CongressessCongressess
HİKON 2014
HİKON 2012
HİKON 2010
HİKON 2008
HİKON 2016
HİKON 2006
HİKON 2004
HİKON 2002
Collapse TrainingsTrainings
Collapse Enfeksiyon EğitimleriEnfeksiyon Eğitimleri
13. Enfeksiyon Eğitimi
12. Enfeksiyon Eğitimi
11. Enfeksiyon Eğitimi
10. Enfeksiyon Eğitimi
9. Infection Training
8. Infection Training
7. Infection Training
6. Infection Training
5. Infection Training
4. Infection Training
3. Infection Training
2. Infection Training
1. Infection Training
Collapse Hekim Enfeksiyon EğitimleriHekim Enfeksiyon Eğitimleri
1. Hekim Enfeksiyon Eğitimi
Collapse Cerrahi Alan EğitimleriCerrahi Alan Eğitimleri
2. Cerrahi Alan Eğitimi
1. Cerrahi Alan Eğitimi
Collapse Yoğun Bakım KurslarıYoğun Bakım Kursları
12. Yoğun Bakım Kursu
11. Yoğun Bakım Kursu
10. Yoğun Bakım Kursu
9. Yoğun Bakım Kursu
8. Yoğun Bakım Kursu
7. Yoğun Bakım Kursu
6. Yoğun Bakım Kursu
5. Yoğun Bakım Kursu
4. Yoğun Bakım Kursu
3. Yoğun Bakım Kursu
2. Yoğun Bakım Kursu
1. Yoğun Bakım Kursu
Collapse Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim SeminerleriRisk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Seminerleri
5. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
4. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
3. Sağlık İşletmelerinde Çalışan Güvenliği Açısından Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitim Semineri
2. Hastane İnfeksiyonlarında Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitimi
1. Hastane İnfeksiyonlarında Risk Yönetimi Uygulamalı Eğitimi
Collapse Yenidoğan İnfeksiyonları EğitimleriYenidoğan İnfeksiyonları Eğitimleri
2. Yenidoğan Ünitelerinde İnfeksiyonların Önlenmesi İle İlgili Uygulamalar Eğitimi
1. Yenidogan Ünitelerinde Infeksiyonlarinin Önlenmesi Ile Ilgili Uygulamalar Egitimi
Collapse Regional SeminarsRegional Seminars
21 Kasim 2014 Kayseri
21 Ekim 2014 Çorum
30 Nisan 2011 İstanbul
29 May, 2010 Malatya
15 April, 2010 Kayseri
13 March, 2010 Trabzon
13 Fabruary, 2010 Bursa
05 November, 2009 Zonguldak
12 Fabruary, 2009 Gaziantep
25 December, 2008 Denizli
Ellerimizde Sağlık Programı
Collapse PublicationsPublications
Journal
Guidelines
Books
Collapse HiderimHiderim
Hiderim Nedir?
Sosyal Ağ
Canlı Konferanslar
Çalışma Grubu Toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
Uzmanıyla Tartışma
Anlık Mesajlaşma
Hastane İnfeksiyonları Dergisi Arşivi
Oyun ve Eğlence
Tip Sözlük
Anketler
Online TV
Sunu Merkezi
E-Puan
Basında Hiderim
Collapse LinksLinks
Genel
Uluslararası Yayınlar
Ulusal Yayınlar
Important Links
Collapse MembershipMembership
HIDER Membership
Search For Membership
Hiderim Membership
Contact

HİDERİM Koordinatör ve Admin Görev Tanımı
HİDERİM Bilimsel Koordinatör ve Admin Görev Tanımları
7.9.2015

Bilimsel Koordinatör;
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü (HİDER) Derneği Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, Eğitim Komisyonu Başkanı HİDERİM Bilimsel Koordinatörü olarak da görev yapar.
 • İnfeksiyon kontrol alanında en az 10 yıl süre ile görev yapmış, tercihen infeksiyon kontrol sertifikası olmalıdır (hekim ise uzmanlık süresi dahil).
 • Görev süresi Dernek YK tarafından aksi belirtilmedikçe 2 yıldır.
 • Görev süresi tamamlanmadan dernek yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir.
Bilimsel Koordinatör Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bilimsel Koordinatör HİDERİM'in yürütülmesinde Dernek YK'yı temsil eder.
 • Dernek YK ile Hiderim hakkında görüşmeleri sağlar.
 • Dernek YK tarafından kendisine iletilen duyuruların, metinlerin Hiderim üzerinden dağıtımından sorumludur.
 • Hiderim üzerinden yapılacak olan eğitimleri, sunumları, canlı konferansları, Hiderim İşletme Koordinatörü ile birlikte kararlaştırır ve adminleri bu konuda görevlendirir.
 • Her yıl HİEP veya HİKON sonrasında ilk Dernek YK toplantısı öncesi bir önceki yılın faaliyet raporunu sunar.
 • Hiderim üzerinden yarışmaları, kampanyaları düzenler, yürütür veya adminleri bu konuda teşvik eder, görevlendirir.
 • Sosyal Platform üye koordinasyonunu sağlar.
 • Üyeler arasında yaşanan sözel saldırı, siyasi, ayrımcılık, erotik, pornografik, küfür, hakaret vb. durumları kayıt altına alır. Yazılı olarak “Hiderim mesaj bölümü” üzerinden üyeyi uyarır veya adminleri bu konuda görevlendirir. Uyarı mesajı kayıt altına alınır.
 • Mevcut davranışlarına devam eden üyenin hakkında rapor yazılarak, Dernek YK ile üyelik iptali görüşülür. Üyelik iptali Dernek YK inisiyatifindedir. Geçici süreli üyelik dondurma Bilimsel Koordinatör inisiyatifindedir.
 • Adminlerle planlanan tüm maddi destek gereken projeler için dernek YK ile görüşür.
 • HİEP ve HİKON sırasında düzenlenen Hiderim gecesini adminlerle beraber koordine eder.
 • Ortak panoda sorulan sorulara ihtiyaç halinde cevap verir.
 • Her yıl düzenlenen geleneksel piknik (Hiknik) etkinliğini koordine eder.
 • Adminler ile iletişim halinde olarak, üyelerin istek ve şikayetlerini çözümlemeye çalışır.
Admin;
 • Hekim, hemşire, ebe ya da sağlık memuru 2 kişi olmalıdır.
 • Adminler, Bilimsel Koordinatör tarafından gösterilen dernek üyesi (HİDER) adaylar arasından oylama yapılarak seçilir.
 • Seçim her yıl 1 admin yenilenmek üzere yapılır. Diğer admin görevine devam eder. Böylece devamlılık sağlanır.
 • Görev süresi iki (2) yıldır.
 • Görev süresi tamamlanmadan dernek yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir.
Admin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • HİDERİM'in yürütülmesi sırasında Bilimsel Koordinatör'e karşı sorumludur.
 • Günlük paylaşımları takip eder, onaylar. Gerekli gördüğünde yazılarda düzeltmeler için üyeleri uyarır.
 • Bilimsel Koordinatör bilgisi dahilinde, Hiderim üzerinden yarışmalar, kampanyalar düzenler ve yürütürler.
 • Bilimsel Koordinatör görevlendirmesi dahilinde, Hiderim üzerinden yapılacak olan eğitimleri, sunumları, canlı konferansları, Hiderim İşletme Koordinatörü ile birlikte kararlaştırır.
 • Her yıl HİEP veya HİKON sonrasında ilk Dernek YK toplantısı öncesi Proje Sorumlusu/Bilimsel Koordinatör'üne bir önceki yılın faaliyet raporunu sunar.
 • Sosyal platform üye koordinasyonunu sağlar.
 • Bilimsel Koordinatör'ün görevlendirmesi ile Hiderim üye kabul işlemlerini Bilimsel Bilişim, Bilişim Koordinatörü ile birlikte onaylar.
 • Üyeler arasında yaşanan sözel saldırı, siyasi, ayrımcılık, erotik, pornografik, küfür, hakaret vb. durumları kayıt altına alır. Yazılı olarak “Hiderim mesaj bölümü” üzerinden üyeyi uyarır veya adminleri bu konuda görevlendirir. Uyarı mesajı kayıt altına alınır.
 • Yazılı uyarıdan sonra aynı davranışı sergileyen üyenin üyeliği, dondurulması için Bilimsel Koordinatör ile birlikte toplantı yaparak karara varır.
 • Üyelik iptali için, mevcut davranışlarına devam eden üyenin hakkında rapor yazılarak, üyelik iptali ile ilgili Dernek YK'ya bildirmek üzere, Bilimsel Koordinatör'ü ile toplantı yapılır.
 • Planlanan tüm projeler için Bilimsel Koordinatörü bilgilendirir.
 • Yılda en az 2 (iki) kez Dernek YK ile toplantı yapar.
 • Ortak panoda gerekli durumlarda sorulan sorulara cevap verir veya klavuzluk yapabilir.
 • HİEP ve HİKON sırasında düzenlenen Hiderim gecesini düzenler veya koordine eder.
 • Her yıl düzenlenen geleneksel piknik (Hiknik) etkinliğini düzenler.
 • Üyeler ile iletişim halinde olarak, onların istek ve şikayetlerini Bilimsel Koordinatör'e iletir.
 • Hiderim adı altında yayınlanan mesaj, duyurular için koordinatörle ortak karar alınır.
 • Panoyu hareketli, dinamik tutar, sosyal veya teknik aksaklıklarda koordinatörün bilgisi dahilinde gerekli önlemleri alır.
 • Sayısı dernek YK tarafından belirlenen burs, kitap, dergi vb. hediyeleri yıl içindeki aktivasyonları dahilinde kullanır.
 • Sosyal Platfom üye kabul işlemlerini adminler ve bilimsel koordinatör birlikte onaylar.
 • Site içinde aktif olmayan durumların (gruplar) kontrol edilmesi ve kaldırılması veya devamına bilimsel koordinatör ile birlikte karar verirler.
 • Siteye eklenmesi gereken duyuru ve ilanlar için dernek yönetim kurulu onayı ile bilimsel koorodinatör ve/veya adminler bilgilendirilir. Bilimsel bilişim siteye eklenecek bütün belgeleri adminlerden teslim alır.
 • HİDERİM üzerinde var olan “şikayet et” düğmesine eklenen şikayetler admin şikayet kutusuna düşer. Adminler tarafından değerlendirilir ve cevaplandırılır.Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by