Türkçe      English
Anketler

Mesleki konular, Türkiye’de ve dünyada yaşanan gelişmeler, üyelerin fikrini almaya ve katılımını sağlamaya yönelik konular dahil olmak üzere her alanda dernek tarafından anketler düzenlenmekte, 3 boyutlu grafiklerle desteklenen anket sonuçları üyelerle paylaşılmaktadır.
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by