Türkçe      English
Canlı Konferanslar

Sürekli gelişen tıp sektörünün hiç bitmeyen eğitim ihtiyacının önündeki engelleri ortadan kaldıran canlı konferans modülü, kullanıcıya ulaşım ve konaklama maliyetlerine katlanmadan, zaman harcamadan, sosyal hayatından mahrum kalmadan eğitim olanağı sunmaktadır.


Üyelerin alanında uzman eğitimcileri ve sunumlarını, evlerinin rahatlığında, ekran karşısında canlı olarak izleyebildikleri, görüntülü, sesli ve yazılı sorularla canlı olarak katılımcı olabildikleri bu sistem, aynı zamanda görsel olarak, gerçek bir konferansın bütün unsurları gözönüne alınarak oluşturulmuştur.


Salona girip, oturacağı koltuğu seçmekten, simültane çeviri eşliğinde alanında uzman yabancı bilim adamlarını canlı olarak izlemeye, salondaki diğer katılımcıları görüp onlarla sohbet edebilmekten, güncel haberlerin okunabileceği ekranlara kadar her türlü ihtiyaç gözönünde tutularak hazırlanan canlı konferans modülü, alanında benzeri olmayan bir eğitim aracıdır.
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by