Türkçe      English
About Us
Policies

Hastane Hizmet Kalite Standartları Kitabı

Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/08/20050811-6.htm

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/11/20061118-6.htm

Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/12/20061221-6.htm

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
http://rega.basbakanlik.gov.tr/Eskiler/2005/07/20050722-16.htm
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by