Türkçe      English
About Us
Frequently Asked Questions
Untitled Document
  1. Hastane infeksiyonu nedir?
    Hastaneye yattıktan sıklıkla en az 48 saat sonra gelişen yada hastanede kazanılmasına karşın taburcu olduktan sonra ortaya çıkan enfeksiyonlardır. Bu tanım içine yatış öncesi kuluçka döneminde olan enfeksiyonlar girmez. Hastane enfeksiyonlarının özelliği, pek çok antibiyotiğe karşı dirençli olmaları nedeniyle tedavilerinin güç olmasıdır.

  2. Hastane enfeksiyonu kimlerde gorülebilir?
    Hastanede 48 saatten fazla yatarak tedavi edilmekte olan, vücut bütünlüğü herhangi bir şekilde bozulmuş bütün hastalarda gelişebilir. Ancak, yoğun bakım servisinde takip edilen hastalar, yoğun antibiyotik tedavisi alan hastalar, şeker hastaları, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar, ameliyat geçirmiş hastalar, solumun cihazına bağlı hastalar bu tür enfeksiyonlar için daha yüksek risk taşırlar.

  3. Hastane infeksiyonları nedeni ile ilişkili olan ölüm ve hatalardan hasta ve ailelerinin bilgilendirilmesini öngören mevcut herhangi bir yasa mevcutmudur?
    Hasta ve ailelerinin bilgilendirilmesini öngören henüz bir yasa mevcut olmamakla birlikte , yakın geçmişte bu tür hatalar nedeni ile davalar konu olmaya başlamıştır.
Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by