Türkçe      English
About Us
HİDERİM Koordinatör ve Admin Görev Tanımı
HİDERİM Bilimsel Koordinatör ve Admin Görev Tanımları
7.9.2015

Bilimsel Koordinatör;
 • Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü (HİDER) Derneği Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, Eğitim Komisyonu Başkanı HİDERİM Bilimsel Koordinatörü olarak da görev yapar.
 • İnfeksiyon kontrol alanında en az 10 yıl süre ile görev yapmış, tercihen infeksiyon kontrol sertifikası olmalıdır (hekim ise uzmanlık süresi dahil).
 • Görev süresi Dernek YK tarafından aksi belirtilmedikçe 2 yıldır.
 • Görev süresi tamamlanmadan dernek yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir.
Bilimsel Koordinatör Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • Bilimsel Koordinatör HİDERİM'in yürütülmesinde Dernek YK'yı temsil eder.
 • Dernek YK ile Hiderim hakkında görüşmeleri sağlar.
 • Dernek YK tarafından kendisine iletilen duyuruların, metinlerin Hiderim üzerinden dağıtımından sorumludur.
 • Hiderim üzerinden yapılacak olan eğitimleri, sunumları, canlı konferansları, Hiderim İşletme Koordinatörü ile birlikte kararlaştırır ve adminleri bu konuda görevlendirir.
 • Her yıl HİEP veya HİKON sonrasında ilk Dernek YK toplantısı öncesi bir önceki yılın faaliyet raporunu sunar.
 • Hiderim üzerinden yarışmaları, kampanyaları düzenler, yürütür veya adminleri bu konuda teşvik eder, görevlendirir.
 • Sosyal Platform üye koordinasyonunu sağlar.
 • Üyeler arasında yaşanan sözel saldırı, siyasi, ayrımcılık, erotik, pornografik, küfür, hakaret vb. durumları kayıt altına alır. Yazılı olarak “Hiderim mesaj bölümü” üzerinden üyeyi uyarır veya adminleri bu konuda görevlendirir. Uyarı mesajı kayıt altına alınır.
 • Mevcut davranışlarına devam eden üyenin hakkında rapor yazılarak, Dernek YK ile üyelik iptali görüşülür. Üyelik iptali Dernek YK inisiyatifindedir. Geçici süreli üyelik dondurma Bilimsel Koordinatör inisiyatifindedir.
 • Adminlerle planlanan tüm maddi destek gereken projeler için dernek YK ile görüşür.
 • HİEP ve HİKON sırasında düzenlenen Hiderim gecesini adminlerle beraber koordine eder.
 • Ortak panoda sorulan sorulara ihtiyaç halinde cevap verir.
 • Her yıl düzenlenen geleneksel piknik (Hiknik) etkinliğini koordine eder.
 • Adminler ile iletişim halinde olarak, üyelerin istek ve şikayetlerini çözümlemeye çalışır.
Admin;
 • Hekim, hemşire, ebe ya da sağlık memuru 2 kişi olmalıdır.
 • Adminler, Bilimsel Koordinatör tarafından gösterilen dernek üyesi (HİDER) adaylar arasından oylama yapılarak seçilir.
 • Seçim her yıl 1 admin yenilenmek üzere yapılır. Diğer admin görevine devam eder. Böylece devamlılık sağlanır.
 • Görev süresi iki (2) yıldır.
 • Görev süresi tamamlanmadan dernek yönetim kurulu kararı ile görevden alınabilir.
Admin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 • HİDERİM'in yürütülmesi sırasında Bilimsel Koordinatör'e karşı sorumludur.
 • Günlük paylaşımları takip eder, onaylar. Gerekli gördüğünde yazılarda düzeltmeler için üyeleri uyarır.
 • Bilimsel Koordinatör bilgisi dahilinde, Hiderim üzerinden yarışmalar, kampanyalar düzenler ve yürütürler.
 • Bilimsel Koordinatör görevlendirmesi dahilinde, Hiderim üzerinden yapılacak olan eğitimleri, sunumları, canlı konferansları, Hiderim İşletme Koordinatörü ile birlikte kararlaştırır.
 • Her yıl HİEP veya HİKON sonrasında ilk Dernek YK toplantısı öncesi Proje Sorumlusu/Bilimsel Koordinatör'üne bir önceki yılın faaliyet raporunu sunar.
 • Sosyal platform üye koordinasyonunu sağlar.
 • Bilimsel Koordinatör'ün görevlendirmesi ile Hiderim üye kabul işlemlerini Bilimsel Bilişim, Bilişim Koordinatörü ile birlikte onaylar.
 • Üyeler arasında yaşanan sözel saldırı, siyasi, ayrımcılık, erotik, pornografik, küfür, hakaret vb. durumları kayıt altına alır. Yazılı olarak “Hiderim mesaj bölümü” üzerinden üyeyi uyarır veya adminleri bu konuda görevlendirir. Uyarı mesajı kayıt altına alınır.
 • Yazılı uyarıdan sonra aynı davranışı sergileyen üyenin üyeliği, dondurulması için Bilimsel Koordinatör ile birlikte toplantı yaparak karara varır.
 • Üyelik iptali için, mevcut davranışlarına devam eden üyenin hakkında rapor yazılarak, üyelik iptali ile ilgili Dernek YK'ya bildirmek üzere, Bilimsel Koordinatör'ü ile toplantı yapılır.
 • Planlanan tüm projeler için Bilimsel Koordinatörü bilgilendirir.
 • Yılda en az 2 (iki) kez Dernek YK ile toplantı yapar.
 • Ortak panoda gerekli durumlarda sorulan sorulara cevap verir veya klavuzluk yapabilir.
 • HİEP ve HİKON sırasında düzenlenen Hiderim gecesini düzenler veya koordine eder.
 • Her yıl düzenlenen geleneksel piknik (Hiknik) etkinliğini düzenler.
 • Üyeler ile iletişim halinde olarak, onların istek ve şikayetlerini Bilimsel Koordinatör'e iletir.
 • Hiderim adı altında yayınlanan mesaj, duyurular için koordinatörle ortak karar alınır.
 • Panoyu hareketli, dinamik tutar, sosyal veya teknik aksaklıklarda koordinatörün bilgisi dahilinde gerekli önlemleri alır.
 • Sayısı dernek YK tarafından belirlenen burs, kitap, dergi vb. hediyeleri yıl içindeki aktivasyonları dahilinde kullanır.
 • Sosyal Platfom üye kabul işlemlerini adminler ve bilimsel koordinatör birlikte onaylar.
 • Site içinde aktif olmayan durumların (gruplar) kontrol edilmesi ve kaldırılması veya devamına bilimsel koordinatör ile birlikte karar verirler.
 • Siteye eklenmesi gereken duyuru ve ilanlar için dernek yönetim kurulu onayı ile bilimsel koorodinatör ve/veya adminler bilgilendirilir. Bilimsel bilişim siteye eklenecek bütün belgeleri adminlerden teslim alır.
 • HİDERİM üzerinde var olan “şikayet et” düğmesine eklenen şikayetler admin şikayet kutusuna düşer. Adminler tarafından değerlendirilir ve cevaplandırılır.Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by