Türkçe      English
Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulamaları
Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulamaları
"YOĞUN BAKIM HASTA ZİYARETİ UYGULAMALARI"

Sayın Üyelerimiz,

Üyelerimiz tarafından derneğimize "Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulamaları" konusuyla ilgili görüş sorulması nedeniyle aşağıdaki bilgilendirme ve açıklamaya gerek görülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 2018/8 81595070 sayılı "Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması" hakkındaki genelgede "Enfeksiyon riskinin önlenmesi için, ziyaretçi olan hasta yakınına tek kullanımlık, steril galoş, bone, önlük vb. imkanlar sağlanarak bunların temiz ve kirli ayrışması uygun şekilde düzenlenecektir" ifadesi yer almaktadır.
  1. Ziyaretçilerin yoğun bakım ünitelerine girmeden önce mutlaka el hijyenini sağlamaları gerekmektedir.
  2. Ziyaretçilerin galoş ve bone giymesinin infeksiyon kontrolüne katkısı yoktur. Ayrıca, galoşun giyme ve çıkarma işlemi sırasında elleri kontamine etme potansiyeli vardır.
  3. Ülkemizdeki yoğun bakım ünitelerinin önemli bir kısmında tek oda sistemi (box) yoktur. Hastalar, yataklar arasında yoğun bakım standartları dikkate alınarak uygun bir alanda yerleştirilmektedir. Ülkemizdeki epidemiyolojik veriler dikkate alındığında, özellikle çoklu dirençli gram negatif bakteriler ve gram pozitif bakterilerle hastaların kolonize ya da infekte olma olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle birden fazla yatağın olduğu bu tip yoğun bakım ünitelerinde temas izolasyonuna gerek olan herhangi bir hasta olması durumunda, bu alana giren her bir ziyaretçinin tek kullanımlık ya da yıkanabilen çok kullanımlık (ekonomik olması sebebiyle çok kullanımlık koruyucu önlükler tercih edilebilir) bir koruyucu önlük giymesi yararlı olacaktır. Bilimsel olarak bu öneriyi destekleyen çalışma bulunmamakla birlikte, temas izolasyonu uygulanan hasta odasına giriş prensipleri bunu desteklemektedir. Ziyaret bitiminde, ziyaretçi önlüğünü çıkarıp bulunulan hastanenin talimatlarına göre uygun bir alana bırakır ve el hijyenini sağlayarak ziyaretini sonlandırır.
  4. Bulaşıcı hastalığı olan veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişi ile yakın zamanda temas ettiği bilinen, öksürük, hapşırma, boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi solunum yolu infeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemelidir. Ziyaretin kritik önemi olması durumunda, ziyaretçinin cerrahi maske ile üniteye ziyaretine izin verilmelidir.
  5. Kişisel koruyucu malzemelerin kullanımı konusunda zorlanabilecekleri için, çok özel durumlar dışında 10 yaşın altındaki çocuklar ziyaretçi olarak alınmamalıdır.
  6. Ziyaretçiler temas izolasyonu dışında, damlacık veya solunum izolasyonu gibi izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken infeksiyon kontrol komitesinin belirlediği izolasyon kurallarına mutlaka uymalıdır.
Bilgilerinize arz ederiz.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
www.hider.org.tr

Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by