Türkçe      English
7. Ulusal Sepsis Sempozyumu
7. Ulusal Sepsis Sempozyumu

Resmi büyütmek için tıklayınız.

7. ULUSAL SEPSİS SEMPOZYUMU

"7. Ulusal Sepsis Sempozyumu", TDCY (Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği) ev sahipliğinde, Sağlık Bakanlığı katılımı ve ilgili derneklerin desteğiyle 9 Eylül 2019 günü Ankara Şehir Hastanesi, idari bina 2. kat toplantı salonunda yapılacaktır.

Kayıt olmak için dcyb@dcyogunbakim.org.tr adresine (isim-soy isim / kurum / görev bilgisi) mail gönderilmelidir.

7. Ulusal Sepsis Sempozyumu; Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Türk Cerrahi Derneği (TURKCER), Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği (HİDER), Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği (TİHUD), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK), Türk Toraks Derneği, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by