Türkçe      English
5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ
5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ

Resmi büyütmek için tıklayınız.

5 MAYIS DÜNYA EL HİJYENİ GÜNÜ

Dünyada her gün binlerce insan sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonlar (nozokomiyal infeksiyonlar) nedeniyle ölmektedir. Özellikle sağlık çalışanlarının elleri, mikroorganizma¬ların hastadan hastaya ya da çevreye yayılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan yeni antibiyotiklerin keşfi son günlerde önemli ölçüde yavaşlamış ve hali hazırdaki antibiyotiklerin yaygın kullanımı çok ilaca dirençli mikroorganizmaların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Antibiyotiklere dirençli bakteriyel infeksiyonların yayılması; birçok tıbbi ve cerrahi tedavinin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı tarafından yapılan ekonomik analizde; ülkemizde antibiyotiklere dirençli bakteri infeksiyonlarının hız kesmeden yayılması devam ettiği takdirde ülke bütçemizden 2050 yılına kadar bu infeksiyonların tedavisi için 1.4 milyar Dolar harcanacağı öngörülmektedir. Sağlık çalışanlarının, direnç gelişimini azaltacak önlemler alma konusunda sorumlulukları vardır, akılcı antibiyotik kullanımı ülke genelinde ivedilikle hayata geçirilmeli, direnç gelişiminin önüne geçilmelidir.

El hijyeni, sağlık hizmeti ilişkili infeksiyonların önlenmesi ve azaltılmasında en etkin, basit ve en ucuz yol olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle el hijyeninin önemini vurgulamak ve farkındalık yaratmak adına her yıl dünya çapında " Dünya El Hijyeni Günü " kutlanmaktadır. Bu etkinlik sağlık hizmetlerinde temiz ellerin önemini vurgulamak, el hijyeni konusunda sağlık çalışanlarının farkındalık düzeyini arttırmak ve bu yolla gelişebilecek hastane infeksiyonlarını engellemeyi amaçlamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs için bu yıl ki temayı: "HERKES İÇİN TEMİZ SAĞLIK BAKIMI ELLERİNİZDE" olarak belirlenmiştir. İşte bu nedenledir ki İnfeksiyon Kontrolü herkesin işidir. Her sağlık çalışanı aynı hassasiyet ve dikkatle infeksiyon kontrol kurallarına ve en başta el hijyenine uymalıdır.

El hijyeni sağlanması için harcanan her çaba sağlıklı yarınların bir göstergesidir.

Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by