Türkçe      English
TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI:
TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI:

Resmi büyütmek için tıklayınız.

TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI:

Sayın Üyemiz,

Dernekler yönetmeliğinde 01.10.2018 tarihli ve 30552 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan düzenlemede Dernek Beyannamesinin "Üye ve Çalışan Bilgileri" başlıklı üçüncü bölümünün 1 inci sorusundaki "1.2. Gerçek Kişi Üyelerin:" ve "1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:" alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler" hükmü getirilerek dernek üyelerinin T.C. İçişleri bakanlığı DERBİS sistemine kaydedilmesi zorunlu tutulmuştur.

Bu değişiklikle birlikte üyelerimizin DERBİS (Dernekler Bilgi İşlem Sistemi) sistemine TC. Kimlik numaraları ile doğrulama yapılarak kaydı yapılabilmektedir. Bu nedenle; DERBİS sistemine kayıtlarının yapılabilmesi için tüm üyelerimizin 20 Mart 2019 tarihine kadar derneğimize ait olan hideruyeguncelleme@yahoo.com e-posta adresine TC kimlik numarası ile Ad Soyad, cep telefonu bilgilerini göndermeleri gerekmektedir. TC. kimlik numarası olmadan doğrulama kaydı yapılamaması nedeniyle gerekli bilgileri göndermeyen üyelerimizin
DERBİS sistemine girişi yapılamayacağından üyelikleri sona erecektir.

DERBİS sistemine işlemek için gerekli bilgileri olmayan, bildirimi yapılmasını istemeyen ve üyelikten çıkmak isteyen üyelerimizin bu durumu 20 Mart 2019tarihine kadar bildirmeleri önemle rica olunur.

Ayrıca 01.10.2018 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme gereği tüm üyelerin DERBİS sistemine kayıtları yasal bir zorunluluk olup üyeliklerinin devam etmesini isteyen (aksi talepte bulunmayan) üyelerimizin kayıtları resen sisteme işlenecektir.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

E. Halis AKALIN
Serhat ÜNAL
Bilgin ARDA
A. Hande ARSLAN
Gökhan AYGÜN
Burcu ÇINAR
Kezban HAMDEMİR

www.hider.org.tr

Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by