Türkçe      English
12-18 Mayıs Hemşireler Haftası
12-18 Mayıs Hemşireler Haftası


2018 Dünya Hemşireler Günü ICN Teması: Sağlık Bir İnsan Hakkıdır.

Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN), sağlığın bir insan hakkı olduğuna inanmaktadır. ICN, sağlık hizmetlerine erişimin savunuculuğunu yapma konusunda ön sıralarda yer almakta ve hemşirelerin sağlık hizmetlerinin sunulmasında kilit önem taşıdığını vurgulamaktadır. Hastalara daha iyi kalitede ve güvenilir sağlık hizmetlerinin sunulması adına hemşireler, gittikçe daha yüksek teknik yetkinlikler gerektiren karmaşık ve hızlı değişen bir ortamda tüm hasta bakım faaliyetlerini ve hastaların ihtiyaçlarını karşılamayı planlar ve koordine ederler. Araştırmalar, hemşireliğin; kültür ve ilişkili iş yüklerinin, hastanede yatış süresi, mortalite, morbidite, hasta memnuniyeti ve diğer çeşitli kalite ölçütleri dahil hasta sonuçlarıyla ilişkili olduğunu göstermektedir. Hemşireler hastaların değerlendirilmesi ve izlenmesi genelinde bütünsel bir bakım sağlar ve gerektiğinde sağlık sonuçlarını iyileştirmek için müdahaleler başlatır; komplikasyonları ele alır veya riskleri azaltırlar. Diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından sunulan bakımı yönlendirip koordine ederler; hastalara, ailelere ve bakıcılara eğitim sağlar; sağlık sonuçlarını iyileştirmek için hastalara da söz hakkı verip onlarla işbirliği yaparlar; bireysel ve toplum sağlığı ihtiyaçlarını savunurlar.

Hemşireler, sağlık hizmetlerine erişimi arttırarak, sağlığa insan merkezli bir yaklaşım geliştirilmesine imkan vererek, sağlık politikası, planlaması ve sunumunda etkileri olacak şekilde söz hakkı sahibi olarak, öncü ses olabilirler. 2018 sizin öncü ses yılınız olsun çünkü sağlık bir insan hakkıdır.

Sağlık kuruluşlarında fedakarca görevini sürdüren tüm hemşirelerimizin haftasını kutlar, çalışmalarında başarılar dileriz.

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

Copyright © 2000-2011 •  hider.org.tr  •   Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği
Designed & Developed by